Persondatapolitik

Personoplysninger

Born this Day værner om din personlige integritet og bestræber sig på altid at beskytte dine personoplysninger på bedste vis. Det er Born this Days målsætning at følge alle til enhver tid gældende love og regler for personoplysningsbeskyttelse. Denne integritetspolitik hjælper dig bl.a. med at forstå, hvilken slags information Born this Day indsamler og hvordan disse oplysninger anvendes. Ved at godkende denne integritetspolitik på Hjemmesiden, i forbindelse med et køb eller ved overdragelse af personlige oplysninger, giver du dit samtykke til behandling af dine personoplysninger i overensstemmelse med nedenstående.

Stroller AB (Born this Day/Vi) 559106-0909, SE-17221 Sundbyberg, Sverige, er ansvarlig for dine personoplysninger og behandlingen af samme.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi vil behandle de personoplysninger du efterlader, har overdraget til os eller vi har indsamlet på Hjemmesiden via cookies. De personoplysninger, som Born this Day behandler er dit personnummer, navn, din e-mailadresse, din købs-, betalings- og bestillingshistorik, betalings- og kreditkortnummer, leveringsadresse, IP-adresse, telefonnummer, barnets navn og fødselsdag.

Born this Day anvender Goolges annoncetjenester. Du kan læse mere om Googles indsamling, deling og anvendelse af data her.

Hvordan anvender vi dine personoplysninger?

Oplysningerne kan anvendes til identifikation, direct marketing, kundeundersøgelser, nyhedsbreve samt statistiske formål. Oplysningerne kan også anvendes i forbindelse med brevforsendelser, sms og e-mails samt til markedsføring og information via telefon, hvis du ikke har gjort indsigelser mod dette. Du kan, når som helst, kontakte os for at afbryde markedsføring mod dig som kunde.

Oplysningerne kan endvidere anvendes til analysering af indkøbsvaner for at forsyne dig med relevant information og markedsføring samt forbedring af Hjemmesidens betalingsløsninger og betalingsprocesser. Behandling med forbedring af betalingsalternativer og betalingsprocesser for øje, kan inkludere håndtering af dine personoplysninger, bl.a. dit personnummer, som kan overføres til andre virksomheder inden for Born this Day koncernen og tredjeparts leverandører og indgå som grundlag for analyser. Personoplysningerne kan i så fald også blive samkørt med oplysninger fra andre registre, som eksempel registre for kreditoplysninger.

Dit personnummer vil også blive behandlet i forbindelse med køb, hvor en betalings- og kreditvirksomhed har brug for informationerne med henblik for at kunne give kredit.

Ved at godkende integritetspolitikken på Hjemmesiden, i forbindelse med et køb eller overdragelse af oplysningerne, giver du dit samtykke til, at dine personoplysninger overføres til lande udenfor EØS.

Hvis hele eller dele af Born this Days virksomhed sælges eller integreres med en anden virksomhed, kan dine personoplysninger blive udleveret til vore rådgivere, en eventuel køber og dennes rådgivere og videregives til virksomhedens nye ejere.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

For at kunne sikre opbevaring af de personoplysninger vi behandler, har vi foretaget nogle sikkerhedsforanstaltninger: Vi har implementeret sikkerhedsrutiner samt tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger, så som certificeringsteknik for browsere. Vi har endvidere autoriserede brandvægge og antivirusprogrammer til beskyttelse af netværket, og til forhindring af uvedkommendes adgang til netværket. Adgang til de steder, hvor personoplysningerne lagres er begrænsede, og der kræves identifikation af de ansatte for at få adgang.

Born this Day gør også brug af bl.a. SSL (Secure Socket Layer), som er en protokol til sikker overførsel af data via internettet (eller andre netværk). Som kunde skal du sikre dig, at SSL ikke er slukket i browserens indstillinger. For at forhindre uvedkommende adgang i forbindelse med dit betalings- eller kreditkortnummer, anvendes desuden envejs kryptering.

Hvor længe gemmes mine personoplysninger?

Hvis du har givet dit samtykke til at være registreret kunde/medlem hos Born this Day, så gemmes dine oplysninger til du afmelder dig. Du kan, når som helst, afmeldes som kunde. Hvis du ikke registreres som kunde/medlem, gemmes dine oplysninger så længe det er nødvendigt, set ud fra lovens krav eller for at opfylde Born this Days forpligtelser mod dig, f.eks. for at gennemføre en leverance og garantiforpligtelse.

Dine oplysninger gemmes under alle omstændigheder aldrig længere end den i gældende lov om personoplysninger tilladte tid.

Adgang til opdatering og korrigering af dine personoplysninger

I overensstemmelse med gældende lov om personlysninger har du, en gang per kalenderår, ret til at få gratis information om, hvilke personoplysninger om dig, der bliver behandlet, uanset hvordan indsamlingen har foregået. Hvis du ønsker sådan information, skal du indsende en skriftlig anmodning til os. Anmodningen skal, i henhold til gældende lov om personoplysninger, indsendes underskrevet af dig og til den postadresse, der står på Hjemmesiden. Den kan altså ikke sendes som e-mail.

Born this Day vil sørge for, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede. Hvis nogle af de informationer, du har overladt til Born this Day ændres, hvis du f.eks. ændrer din e-mailadresse, dit navn eller betalingsinformationer, eller hvis du ønsker at opsige din brugerkonto, bedes du sende de korrekte oplysninger i en e-mail direkte til Born this Days kundeservice. Du har, når som helst, ret til at forlange, at dine personoplysninger ændres, blokeres eller slettes helt.

Dine personoplysninger vil ikke blive anvendt med direct marketing for øje, hvis du modsætter dig en sådan håndtering. Du har, når som helst, ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personoplysninger. En sådan tilbagekaldelse kan begrænses til kun at gælde dele af behandlingen, som for eksempel vedrører direct marketing.

Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Vores Integritetspolitik gælder kun Hjemmesiden. Hvis du linker dig op til en anden hjemmeside, bør du læse den integritetspolitik, som er gældende for den pågældende hjemmeside. Bemærk, at Born this Day ikke er ansvarlig for andre hjemmesiders håndtering af dine personoplysninger.

Ændringer af Integritetspolitikken

BBorn this Day forbeholder sig retten til, når som helst, at foretage ændringer i deres Integritetspolitik, i den udstrækning ændringerne anses for nødvendige for at rette afvigelser eller for at opfylde nye lovkrav eller tekniske krav. Alle ændringer af denne Integritetspolitik vil blive offentliggjort på Hjemmesiden.

Cookies

Born this Day anvender cookies på Hjemmesiden. Cookies er små tekstfiler, der lagres på besøgerens computer og som er mulige at anvende for at følge det, besøgeren foretager sig på den pågældende hjemmeside.

Born this Day bruger cookies for at forbedre Hjemmesiden for besøgeren, ved for eksempel at:

  • Tilpasse Hjemmesiden besøgerens valg og interesser
  • Holde styr på, hvilke varer, der er blevet lagt i varekurven
  • Håndtere og fuldføre vores forpligtelser i forbindelse med køb
  • Tilpasse vore tjenester, så den markedsføring besøgeren får, er relevant

Permanente cookies anvendes blandt andet til lagring eventuelle personlige indstillinger hos Born this Day, så du for eksempel slipper for at foretage visse valg, hver gang du besøger Hjemmesiden, og for at tilpasse og gøre informationer og markedsføringen så relevant som muligt for dig.

Session-cookies anvendes blandt andet med henblik på registrering af statistik over brugen af Hjemmesiden.

Bemærk at, hvis du ikke vil acceptere cookies, så vil det ikke være dig muligt at gennemføre køb på Hjemmesiden. Herudover kan funktionaliteten også blive begrænset.

Vent venligst
Vi klargører din plakat ...